Styremedlem

Trond Johnsen

Trond Johnsen

Verdiar: Sosialdemokratiske fellesskapsløysingar.

Dette brenn eg for: Hindre konkurranseutsetting av offentlege tenester, og er sterkt imot sentralisering av statlege kontor og tenester. Å jobbe for at kommunereformen blir ein så god prosess som mogleg, og sikre at innbyggjarane blir informera og høyrd.