Aktuelt

Nyheter

 • Seljord AP sitt valprogram 2019-2023

 • Ord for dagen ved Hærmannsbautaen ved Ordføraren 17.mai 2019

 • Ordførarens veke 40

  Her er ein liten oversikt over nokre av ordførarens møter, og nokre av sakene han skal jobbe med denne veka.

 • Ordførarens veke 39

  Her er ein liten oversikt over nokre av ordførarens møter, og nokre av sakene han skal jobbe med denne veka.

 • Ordførarens veke 36

  Her er ein liten oversikt over nokre av ordførarens møter, og nokre av sakene han skal jobbe med denne veka.

 • Ordførarens veke 26

  Her er ein liten oversikt over nokre av ordførarens møter, og nokre av sakene han skal jobbe med denne veka.

 • Ordførarens veke 25

  Her er ein liten oversikt over nokre av ordførarens møter, og nokre av sakene han skal jobbe med denne veka.

 • Ordførarens veke 22

  Her er ein liten oversikt over nokre av ordførarens møter, og nokre av sakene han skal jobbe med denne veka.

 • Ordførarens veke 21

  Her er ein liten oversikt over nokre av ordførarens møter, og nokre av sakene han skal jobbe med denne veka.

 • Ordførarens veke 20

  Her er ein liten oversikt over nokre av ordførarens møter, og nokre av sakene han skal jobbe med denne veka.

 • Ordførarens veke 19

  Her er ein liten oversikt over nokre av ordførarens møter, og nokre av sakene han skal jobbe med denne veka.

 • Eit hjartelegt velkoment smell!

  Endeleg gjennomslag for Århus - Gvammen tunellen. "Dette er ein stor dag, og ein milepæl" uttalar ordførar Halfdan og Hjartdals ordførar Bengt Halvard Odden.

 • Ordførarens veke 18

  Her er ein liten oversikt over nokre av ordførarens møter, og nokre av sakene han skal jobbe med denne veka.

 • Ordførarens veke 17

  Her er ein liten oversikt over nokre av ordførarens møter, og nokre av sakene han skal jobbe med denne veka.

 • God påske!

  Då er påska her. Det tradisjonelle påskesnoværet manglar, men med sol og gode temperaturar kan det bli ei flott påske likevel.

 • Ordførarens veke 14

  Her er ein liten oversikt over nokre av ordførarens møter, og nokre av sakene han skal jobbe med denne veka.

 • Ordførarens veke 13

  Her er ein liten oversikt over nokre av ordførarens møter, og nokre av sakene han skal jobbe med denne veka.

 • Ordførarens veke 10

  Her er ein liten oversikt over nokre av ordførarens møter, og nokre av sakene han skal jobbe med denne veka.

 • Ordførarens veke 9

  Her er ein liten oversikt over nokre av ordførarens møter, og nokre av sakene han skal jobbe med denne veka.

 • Ordførarens veke 8

  Her er ein liten oversikt over nokre av ordførarens møter, og nokre av sakene han skal jobbe med denne veka.

 • Ordførarens veke 7

  Her er ein liten oversikt over nokre av ordførarens møter, og nokre av sakene han skal jobbe med denne veka.

 • Ordførarens veke 5

  Her er ein liten oversikt over nokre av ordførarens møter, og nokre av sakene han skal jobbe med denne veka.

 • Ordførarens veke 4

  Her er ein liten oversikt over nokre av ordførarens møter, og nokre av sakene han skal jobbe med denne veka.

 • Ordførarens veke 3

  Her er ein liten oversikt over nokre av ordførarens møter, og nokre av sakene han skal jobbe med denne veka.

 • Ordførarens veke 2

  Her er ein liten oversikt over nokre av ordførarens møter, og nokre av sakene han skal jobbe med denne veka.

 • Ordførarens veke 1

  Her er ein liten oversikt over nokre av ordførarens møter, og nokre av sakene han skal jobbe med denne veka.

 • Det politiske året 2016

  Me har no lagt bak oss eit spanande og produktivt politisk år. Arbeiderpartiet har i litt over eit år no vore i posisjon saman med samarbeidspartia Høgre og Krf. Dette samarbeidet synest me i kommunestyregruppa at har fungera særs godt, og me har fått gjennomførd mykje god politikk for kommunen vår og innbyggjarane.

 • Ordførarens veke 50

  Her er ein liten oversikt over nokre av ordførarens møter, og nokre av sakene han skal jobbe med denne veka.

 • Ordførarens veke 49

  Her er ein liten oversikt over nokre av ordførarens møter, og nokre av sakene han skal jobbe med denne veka.

 • Ordførarens veke 48

  Her er ein liten oversikt over nokre av ordførarens møter, og nokre av sakene han skal jobbe med denne veka.

 • Ordførarens veke 47

  Her er ein liten oversikt over nokre av ordførarens møter, og nokre av sakene han skal jobbe med denne veka.

 • Ordførarens veke 46

  Her er ein liten oversikt over nokre av ordførarens møter, og nokre av sakene han skal jobbe med denne veka.

 • Ordførarens veke 45

  Her er ein liten oversikt over nokre av ordførarens møter, og nokre av sakene han skal jobbe med denne veka.

 • Ordførarens veke 42

  Her er ein liten oversikt over nokre av ordførarens møter, og nokre av sakene han skal jobbe med denne veka.

 • Ordførarens veke 41

  Her er ein liten oversikt over nokre av ordførarens møter, og nokre av sakene han skal jobbe med denne veka.

 • Ordførarens veke 40

  Her er ein liten oversikt over ordførarens møteplan og nokre av sakene han skal jobbe med denne veka.

 • Ordførarens veke 39

  Her er ein liten oversikt over ordførarens møteplan og nokre av sakene han skal jobbe med denne veka.

 • Tettare samarbeid i Vest-Telemark er framtida

  Klart svar frå kommunens innbyggjarar om samanslåing med Kviteseid. No skal me fortsette å jobbe for kommunens beste, og eventuelt sjå om det er endå fleire tenestetilbod me kan samarbeide om innad i Vest-Telemark kommunane.

 • Ein anstendig og produktiv anleggsbransje

  Seljord AP vedtok på sitt årsmøte 3. mars ei uttale angåande situasjonen i norsk anleggsbransje. Årsmøtet vedtok også å sende denne uttala vidare til behandling i fylkesårsmøtet 2. - 3. april. Uttala i sin heilhet kan du lese ved å gå inn på "tekstar" i menyen over.

 • Ordførarens veke 7.

  Her får du ein liten oversikt over Ordførarens møteplan og nokre av sakene han skal jobbe med denne veka.

 • Ordførarens veke 5

  Her får du ein liten oversikt over Ordførarens møteplan og nokre av sakene han skal jobbe med denne veka.

 • Ordførarens hjørne

  Som ein del av det å opne opp dei politiske prosessane i Seljord er det viktig å ha tett og god kontakt med innbyggjarane og næringslivet. For å få til dette er det viktig å leggje til rette for, og nytte seg av gode møteplassar mellom politikarane og innbyggjarane.

 • Møte med Seljord næringslag

  Onsdag i førre veke var Ordføraren invitert til eit medlemsmøte i Seljord næringslag. Møtet vart haldt på Lien Fjellgard. Ordføraren var til møtet blitt spurd om han kunne snakke litt om den nye politiske leiinga i kommunen sine planar og mål når det gjeld næringsutvikling o.l. i Seljord dei næraste fire åra. Her kan du lese kva Ordføraren la vekt på.

 • Lokal bedrift vinn store anbudsrundar

  I dag var Ordførar Halfdan Haugan på eit besøk til Skorve Entreprenør, og det var ein god grunn for dette besøket.

 • Politisk plattform for posisjonen for kommunestyreperioden 2015 - 2019

  22.oktober vart kommunestyret i Seljord for perioden 2015 - 2019 konstituert. AP fekk seks representantar inn i kommunestyret, to fleire enn i førre periode, og saman med H og Krf utgjer partiet posisjonen i kommunestyret. Partiets representantar i kommunestyret i denne perioden er; Halfdan Haugan, Ordførar, Hanne Norgaard, formannskapsmedlem, Trond Johnsen, nestleiar i teknisk utval og partiets gruppeleiar, Eivind Skogheim, felles gruppeleiar for posisjonen, Mona Helen Haugan, medlem teknisk utval og Hallgeir Ofte, kommunestyremedlem. I tillegg sit Arve Lia i kontrollutvalet. Samarbeidsgrunnlaget for posisjonen vart presentert av den nyvalde ordføraren, Halfdan Haugan, på det konstituerande kommunestyremøtet. Det er mange viktige saker, både store og små, som partiet og posisjonen skal jobbe med og for i denne perioden, men nokre hovudpunkt blei formulert i den politiske plattforma. Desse hovudpunkta kan du lesa under.

 • Kampen er ikkje over!

  Torsdag 15.10.15 la fylkesrådmannen fram ei tilråding om endringar i den vidaregåande skulestrukturen i Telemark. Nok ein gong er ein del av tilrådinga at den vidaregåande skulen i Seljord bør leggast ned, og dei fagtilboda som skulen tilbyr skal flyttast til Notodden og Bø.